Shabbat & Havdalah

Twelve Tribes Challah Cover

Twelve Tribes Challah Cover

$29.00

6 Wick Braided Havdallah Candle

6 Wick Braided Havdallah Candle

$9.50 $6.99

Jerusalem Gate Chalah Cover

Jerusalem Gate Chalah Cover

$25.00

Emanuel Wood Havdala Set- Jerusalem

Emanuel Wood Havdala Set- Jerusalem

$99.00

Emanuel Fitted Candlestick

Emanuel Fitted Candlestick

$30.00

Emanuel Travel Candlestick

Emanuel Travel Candlestick

$30.00

Biblical Challah Board

Biblical Challah Board

$146.00

Shabbos Candles

Shabbos Candles

$8.99

Armenian Shabbat Candlestick Set

Armenian Shabbat Candlestick Set

$40.00

Jerusalem Panorama in Purple Challa Cover

Jerusalem Panorama in Purple Challa Cover

$25.00

Western Wall Challah Cover

Western Wall Challah Cover

$56.00

Decorative Havdala Candle

Decorative Havdala Candle

$11.00 $7.99

Safed Decorative Shabbos Candles- White

Safed Decorative Shabbos Candles- White

$11.90

Medium Round Jerusalem Candlesticks

Medium Round Jerusalem Candlesticks

$69.00