Shabbat & Havdalah

Twelve Tribes Challah Cover

Twelve Tribes Challah Cover

$30.00 $24.99

6 Wick Braided Havdallah Candle

6 Wick Braided Havdallah Candle

$9.50 $6.99

Jerusalem Gate Chalah Cover

Jerusalem Gate Chalah Cover

$30.00 $24.99

Emanuel Wood Havdala Set- Jerusalem

Emanuel Wood Havdala Set- Jerusalem

$119.00 $79.99

Emanuel Fitted Candlestick

Emanuel Fitted Candlestick

$34.00 $24.99

Emanuel Travel Candlestick

Emanuel Travel Candlestick

$32.00 $19.99

Armenian Shabbat Candlestick Set

Armenian Shabbat Candlestick Set

$40.00

Jerusalem Panorama in Purple Challa Cover

Jerusalem Panorama in Purple Challa Cover

$30.00 $19.99

Decorative Havdala Candle

Decorative Havdala Candle

$11.00 $7.99

Safed Decorative Shabbos Candles- White

Safed Decorative Shabbos Candles- White

$11.90

Medium Round Jerusalem Candlesticks

Medium Round Jerusalem Candlesticks

$70.00 $56.99

12 Wick Fancy Havdalah Candle Natural

12 Wick Fancy Havdalah Candle Natural

$14.95 $9.99

Yossi Wedding Candle Holder

Yossi Wedding Candle Holder

$144.00

Challah-Matzo Cover- Blue

Challah-Matzo Cover- Blue

$29.00 $23.99